Przejdź do treści

Polepszenie jakości resuscytacji

Usługi i programy

 Nowa, przełomowa metoda doskonalenia umiejętności resuscytacyjnych

Wyzwania związane z doskonaleniem umiejętności resuscytacyjnych

Jakość

Wiele osób świadczących opiekę zdrowotną nie wykonuje regularnie RKO. Niektórzy przeprowadzają je tylko podczas szkolenia, w którym uczestniczą raz lub dwa razy w roku (1). Jednak umiejętności związane z poprawnym wykonywaniem uciśnięć klatki piersiowej i oddechów ratowniczych maleją, jeśli nie są regularnie wykorzystywane. Badania pokazują, że już w 3 miesiące po szkoleniu może spaść ogólna jakość RKO (2).


Zgodność z wymaganiami

W jaki sposób instytucje ochrony zdrowia mogą zapewnić wysoką jakość RKO i zachować zgodność z protokołami? Obecnie pracownicy ochrony zdrowia spędzają niezliczone godziny, gromadząc, potwierdzając i dokumentując uczestnictwo w szkoleniach, wszystko po to aby zaspokoić potrzeby wewnętrznych i zewnętrznych raportów.


Koszty

Oprócz kosztów związanych z udziałem personelu w w szkoleniach organizowanych poza placówką i wynagrodzeniem dla instruktora, tradycyjne szkolenie w zakresie RKO pociąga za sobą również koszty pośrednie, takie jak poświęcenie czasu personelu medycznego na oddziale. Może to skutkować pogorszeniem jakości opieki nad pacjentem.

RQI Polepszenie jakości resuscytacji

Program RQI stworzono, aby odpowiedzieć na te wyzwania

Laerdal Analytics - zgodność z przepisami i poprawą jakości

Program RQI jest powiązany z narzędziami do zarządzania danymi dedykowanymi narzędziami do zarządzania edukacją i narzędziami analitycznymi. Poza przekazywaniem na żywo informacji zwrotnych dotyczących wyników sesji umożliwiają one wizualną analizę danych dotyczących wyników oraz postępów uzyskanych przez placówkę, poszczególne działy oraz pracowników. Raporty umożliwiają definiowanie i pomiar celów związanych z poprawą jakości, co jest bardzo cenne pod kątem działań audytowych i sprawozdawczości zarządczej.Szkolenie w placówce obniża koszty i pozwala zyskać czas na opiekę nad pacjentami

W ramach RQI szkolenie staje się elementem samokształcenia. Dzięki temu, że odbywa się na miejscu, pracownicy ochrony zdrowianie nie opuszczają swojego oddziału, a ćwiczenia mogą wykonywać w dowolnym momencie zgodnie z indywidualnym grafikiem. Dane z wdrożonych programów RQI pokazują, że ćwiczenia odbywają się przez całą dobę, a najwięcej sesji odnotowano w okolicy styku zmian.

Instruktorzy i edukatorzy dysponują dzięki temu większą ilością czasu i pieniędzy, które mogą zainwestować w szkolenia zespołowe i określone obszary ryzyka, zamiast w ćwiczenie podstawowych umiejętności.

Wyobraź sobie, że w ciągu roku musisz przeszkolić 1000 osób w zakresie podstawowych technik podtrzymywania życia. Każda osoba wymaga 3,5 - godzinnego szkolenia. Dzięki wdrożeniu programu RQI szkolenie można skrócić przynajmniej o 1 godzinę na osobę. Daje to tysiąc godzin rocznie.

Tysiąc dodatkowych godzin na opiekę nad pacjentami.

RQI w akcji

Texas Health Resources, USA

Texas Health Resources, USA

Dwa lata po wdrożeniu programu RQI w szpitalu Texas Health Resources w Dallas w stanie Teksas:

  • 98% osób ukończyło cokwartalny kurs
  • zmniejszono koszty szkolenia RKO o 250 000 dolarów
  • osiągnięto 21% wzrost współczynnika przeżycia

Personel Texas Health Resources bardzo ceni program RQI i nie chce wracać do tradycyjnych szkoleń. Program w pełni odpowiada na ich potrzeby w zakresie poprawy jakości RKO.

Cabrini Health, Australia

Aby spełnić normy National Safety and Quality Health Service (NSQHS) szpital Cabrini Health w Australii wprowadził program RQI wśród całego personelu zajmującego się opieką zdrowotną.

100% pracowników ukończyło szkolenie. Dane wykazały, że ćwiczenia mogły odbywać się przez całą dobę, przy czym najwięcej sesji odnotowano w okolicy styku zmian.

Dzięki programowi RQI szpital otrzymał na akredytacji wpis "Met with Merit" (Wyróżnienie).

Poproś o więcej informacji

Jaką formę kontaktu preferujesz?
<p>Wszystkie dane osobowe przetwarzane są zgodnie z <a href="/pl/support/customer-service/privacy-policy/" target="_blank" rel="noopener">Polityką Prywatności Laerdala</a>.</p>

Cytowane badania:

  1. Paramedic exposure to out-of-hospital cardiac arrest is rare and declining in Victoria Australia. [Kontakt ratowników medycznych w stanie Wiktoria w Australii z przypadkami pozaszpitalnego zatrzymania krążenia są sporadyczne i stają się coraz rzadsze.] Dyson et al. 2015. Resuscitation 89, 93–98.

  2. Part 16: [Część 16:] Education, Implementation, and Teams 2010 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. [Edukacja, implementacja i zespoły. Wytyczne AHA dotyczące resuscytacji krążeniowo-oddechowej i postępowania w przypadkach nagłych zaburzeń krążenia z 2010 r.]. Bhanji et al. Circulation. 2010;122(suppl 3):S920–S933

  3. Low-Dose, High-Frequency CPR Training Improves Skill Retention of In-Hospital Pediatric Providers. [Krótkie, częste szkolenia w zakresie RKO poprawiają zachowanie umiejętności pracowników oddziałów pediatrycznych.] Sutton et al. Pediatrics. 2011;128:e145–e151